II. Odborná cyklistická konferencia

HU

EN

Združenie Vidék Kincse Egyesület 26. februára 2020 organizovalo odbornú dielňu pre cykloturistov, ktorá bola zároveň aj záverečnou konferenciou projektu. Na udalosť boli pozvaní všetci milovníci cykloturistiky, združenia, samosprávy, civilné organizácie, odborníci, sprievodcovia. Počas konferencie sme informovali zúčastnených o programe výletnej lode a o pripravovaných inováciách pre cykloturistov na území horného Potisia pre rok 2020. Predstavili sme balíček výletov a cykloturistické trasy, ktoré majú pomôcť rozvíjať pamiatky a dedičstvá oblastí horného Potisia, Zemplína a územia Cserehát. Odborná konferencia vznikla  vďaka I. výzve na financovanie z Fondu malých projektov Programom spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A.

Trasa cyklotúry