BIKE UP!

HU

EN

BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách

1. marca 2019 sa rozbehol projekt s názvom BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách, financovaný z
1. výzvy Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A
(číslo projektu: FMP-E/1801/1.1/017).
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity prihraničnej oblasti, lepšie využívanie jej turistických daností,
a podpora cykloturistiky, so zameraním sa na princípy udržateľného cestovného ruchu. V záujme
toho vytvoríme virtuálnu, cezhraničnú a tematickú cyklotrasu a turistický chodník s dĺžkou 250 km
medzi Sabolčsko-satmársko-berežskou župou, Boršodsko-abovsko-zemplínskou župou a Košickým
krajom, ktorá bude zameraná na prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničnej oblasti, na vybrané
turistické atrakcie na území historického Zemplína, Abova a Medzibodrožia. Pri navrhnutí tejto
turistickej trasy využijeme už existujúcu infraštruktúru (napr. cyklotrasy). Dva konečné body trasy sú
obce Debraď (SK) a Szabolcs (HU), kde je k dispozícii potrebná turistická infraštruktúra: ubytovanie,
stravovacie možnosti a pod.
Vytvorená turistická trasa a príslušné informácie budú dostupné na viacerých miestach v maďarskom
a slovenskom jazyku. Na webovej stránke združenia Vidék Kincse Egyesület sme zriadili podstránku,
ktorá obsahuje turistické trasy, turistické atrakcie, možnosti ubytovania a stravovania a ďalšie služby.
Publákciu prezentujúcu turistické trasy vydáme v náklade 500 výtlačkov. Materiál bude dostupný aj v
elektronickej forme na webovej stránke.
V Debradi vytvoríme tematický náučný chodník, vhodný aj pre cyklistiku, ktorý prevedie návštevníkov
pamätihodnosťami obce a legendami, ktoré sa obcou spájajú.
V rámci projektu zabezpečíme prostriedky pre turistiku: 6 ks bicyklov, zastrešené odpočívadlo pre
cyklistov (s možnosťou uskladnenia byciklov a stravovania) a príves na prepravu bicyklov.
Partneri projektu:

Obdobie realizácie: 1. marca 2019 – 28. februára 2020
Získaná podpora (Európsky fond pre regionálny rozvoj): 48 234,09 € (85% celkového rozpočtu)
Celkový rozpočet projektu: 56 745,99 €
Webová stránka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko: www.skhu.eu
Webová stránka EZÚS Via Carpatia: www.viacarpatia-spf.eu
Obsah článku nemusí nutne reflektovať oficiálne stanovisko Európskej únie.