VIKIpédia

VIKIpédia EFOP-3.7.3-16-2017-00208

A kedvezményezett neve: Vidék Kincse Egyesület

A projekt címe: VIKIpédia – Egész életen át tartó tanulás program Tímáron és térségében

A szerződött támogatás összege: 55 680 048 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt 2018.02.01-2020.09.30 között valósul meg.
A projekt célja az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, valamint a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása az egyik leghátrányosabb helyzetű térségben, Tímáron és környezetében a kultúra eszközeivel, informális pedagógia módszerek alkalmazásával. Mint ahogyan a projekt címében is szerepel, egyfajta enciklopédiaként működik programunk, melyben olyan tudást kívánunk átadni a hátrányos helyzetű lakosság számára, mely hosszú távon is segíti a jövedelemtermelő képességüket, segíti az iskolapadba való visszatérésüket. A projekt keretében a kultúra bázisán, a kultúra eszközeivel kívánjuk fejleszteni a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály tagjait. A programokat a célcsoport igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételével terveztük meg. A módszerek tekintetében a múzeumpedagógia, a dráma-, a zene- és táncpedagógia is hangsúlyos szerepet játszik a különböző művészeti és kompetenciafejlesztő foglalkozások mellett. A program illeszkedik továbbá a helyi történelmi értékek megismeréséhez, a Szent László örökséghez is. Mivel Egyesületünk kapta azt a feladatot, hogy a helyi értékeket feltárja, megőrizze, összegyűjtse, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt a történelmi emléket kihasználva fejlesszük a célcsoportot. Az Egyesület közművelődési megállapodással rendelkezik Tímáron, ahol közösségi színteret működtet. Feladata a helyi értékek összegyűjtése, közösségfejlesztés, a kulturális nevelés, az egész életen át tartó tanulás ösztönzése. Jelen projekt is nagy mértékben kapcsolódnak eddigi tevékenységeinkhez.A projekt keretében heti és havi szakköröket, tanfolyamokat, E-learning tananyag kidolgozását és képzést, szabadegyetemet, alkotótábort és kompetenciafejlesztő tábort, műhely foglalkozásokat, ismeretterjesztő előadássorozatokat, klubfoglalkozásokat, művészeti csoportot tervezünk, melyek mindegyike az egész életen át tartó tanulást és ezzel a hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piacra történő visszatérést hívatott elősegíteni. A projekt megvalósítása során több szervezettel működünk együtt. A megvalósítás helyszín tekintetében pedig nem csak Tímárra, de a környező településekre is fókuszálunk. A megvalósítás során szem előtt tartjuk az esélyegyenlőséget és a környezeti fenntarthatóságot. Biztosítjuk a nyilvánosságot, valamint a folyamatos projektmenedzsment tevékenységet.
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.09.30.
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.7.3-16-2017-00208