Családi Élet-Tér

Családi-Élet Tér EFOP-1.2.1-15-2016-00584

A kedvezményezett neve: Vidék Kincse Egyesület

A projekt címe: Családi Élet-Tér

A szerződött támogatás összege: 39 963 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt 2017.02.01-2019.03.31 között valósul meg.

A projekt célcsoportja Szabolcs és Timár településen a párválasztás, házasság, családalapítás előtt fiatalok, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, a kisgyermekes szülők, a várandós anyukák, a sajátos és nehéz helyzetben élő családok, az idősek. Közvetetten segítjük a két településen működő szervezeteket, intézményeket, akiknek szolgáltatásait kiegészítjük jelen programmal. Projektünket a Szabolcsi Református Egyházközséggel konzorciumban valósítjuk meg.

A tervezett fejlesztés célja célcsoportonként az, hogy Egyesületünk újra megnyissa az utat egy olyan folyamat előtt, amely segíti a pozitív társadalmi értékrendek erősödését. Azt kívánjuk elérni, hogy az egyének önismeretük fejlesztésével újraértékeljék szemléletmódjukat, tekintsenek önmagukba, felismerjék a párkapcsolat fontosságát, határozott jövőképet kovácsolva merjenek újra felelős családot alapítani, gyermekeket vállalni. Hozzá kívánunk járulni a Tímáron és Szabolcsban élő családok közösségének megerősítéséhez, összetartó erejének növeléséhez. Ezzel el kívánjuk érni, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő családok egymást támogató, egymásért felelősséget vállaló közösséget létrehozva megteremtsenek egy élhető, nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet, légkört, települést, amely az elkövetkezendő generációk tagjai számára is vonzó lesz. A családi kapcsolatok erősítése hozzájárul a családon belüli erőszak csökkenéséhez, a családtudat erősítéséhez. Egyik legfontosabb hosszú távú célja programunknak a gyermekvállalási kedv elősegítése. Pályázati programunkkal célunk az is, hogy az abban megvalósuló rendezvényekkel, szolgáltatásokkal a családok „újravirágzásán” túlmenően további pozitív hatást is elérjünk. Így hosszú távon egy élhetőbb, stabil közösség kialakítása a célunk, valamint a fiatalok településen maradásának ösztönzésével tanulmányaik befejeztével sem akarnak majd elszakadni szülőfalujától. Projektünk hozzájárul ahhoz is, hogy a családok, generációk általteremtett helyi, kulturális értékek ismét meghatározó gondolatformálói legyenek a környezetünkben élők számára.

A sajátos, vagy nehéz helyzetben lévő családok számára egy új utat kívánunk nyitni a problémák kezelése, megoldása terén, mely hosszú távon hozzájárul az életkörülményeik pozitív irányú változásához, a krízishelyzetbe való újbóli visszakerülésük megelőzéséhez. Ehhez olyan ismereteket kívánunk átadni számukra, melyek az életvezetést tudatossá teszi, megtanítja a célcsoportot hosszú távon, előre gondolkodni, a megélhetési nehézségeket átvészelni. Az idősebb generáció tagjai programunkkal újra a közösség hasznos tagjainak érezhetik magukat, akiknek javaslatait, tanácsait a fiatalabbak meghallgatják, s hasznos értékeket jelentő információkat tudnak számukra átadni. A projekt keretin belül havi rendszerességgel klubfoglalkozásokon, tanácsadásokon keresztül valósítjuk meg a tervezett fejlesztéseket. A közösségépítés célzattal pedig fesztiválok, rendezvények keretein belül gazdagítjuk a települések mindennapjait.


Szabolcs községben
megvalósult programokTimár községben
megvalósult 
 
programokRendezvények


A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.03.31.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00584