Túra útvonalak


Zempléni örökségtúra / Túra za dedičstvami Zemplína / Heritage tour of the Zemplén

Bódva-völgyi örökségtúra / Túra za prírodným a kultúrnym dedičstvom v údolí Bodvy po gotickej ceste / Heritage tour of Bódva-Valley