Odborná konferencia cyklistov

HU

EN

Po záštitou združenia Vidék Kincse Egyesület, sme popoludní 6. decembra 2019 organizovali dielne pre milovníkov cykloturistiky. Hlavným cieľom podujatia bolo zhodnotiť súčasný stav a možnosti rozvoja horného Potisia v rámci aktívnej turistiky, zhrnúť dosiahnuté výsledky v oblasti cykloturistiky. Cieľom podujatia bolo aj predstaviť sieť ďalších cyklotúr po stopách pamiatok a dedičstiev pre rok 2020. V rámci podujatia bolo predstavených mnoho inovatívnych a jedinečných nápadov na rozvoj turizmu, ktoré by mohli výrazne pomôcť rozvoju cykloturistiky v regióne. Úlohou dielní bolo vytvoriť diskusiu a upevniť vzťah medzi združeniami, samosprávami, civilnými spolkami a spotrebiteľmi. Odborná konferencia vznikla vďaka I. výzve na financovanie z Fondu malých projektov Programom spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A.